Garrard 401 ของ พี่ ศิริวัฒน์

Garrard 401

SME M2-12 R  / SME 3012 S2

ของ พี่ ศิริวัฒน์

 

 ....โดยพื้นฐานขององค์กรที่เคยผลิตเครื่องให้กับกองทัพสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาก่อน มาตรฐานของ Garrad จึงค่อนข้างสูงทั้งในด้านคุณภาพและความทนทานในทุกๆสภาวะการใช้งาน.. เหมือนกับว่าตั้งใจผลิตขื้นมาเพื่อให้ใช้ไปได้ตลอดกาล

....Garrard 401 จำนวนทั้งหมด 77,000 เครื่อง ได้ถูกผลิต ขื้นมาจำหน่ายระหว่างปี 1965-1977 เพื่อทดแทน Garrard 301 โดยมีการปรับปรุงมอเตอร์ และชุดแบริ่งของแพล็ตเตอร์ เพื่อให้มีความนิ่งและลดปัญหาที่เกิดอาการฮัมได้มากขื้น...องค์ประกอบเครื่องส่วนใหญ่ถูกสร้างขื้นจากอลูมิเนียม..ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ผ่านลูกยาง Idler wheel..บุคลิกของเสียงจึงเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างกลไกลอลูมิเนียมกับลูกยาง Idler wheel ทำให้เกิดการเรโซแนนซ์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องตระกูลที่ขับเคลื่อนด้วย Idler wheel ทั้งหลายที่จะไม่เหมือนใครๆ... ความสมบูรณ์ของกลไกลและลูกยาง Idler wheel จึงมีผลต่อคุณภาพเสียงเป็นอย่างมาก

....ถึงกระนั้น ไม่ว่าเครื่องจะมีความสมบูรณ์มากเพียงใด ก็ยังคงมีปัญหาเรื่อง rumble ของความถี่ต่ำอยู่นิดหน่อยเสมอ ไม่ได้ขาดหายไปโดยเด็ดขาด

....การทำแท่นเครื่องขื้นมารองรับ จึงเป็นการช่วยซับแรงสั่นสะเทือนที่จะไปกระทบกับปลายเข็ม...โดยหลักการทั่วไปคือ..แท่นเครื่องที่มีลักษณะโปร่งเบา ( low mass) จะให้เสียงที่เปิดกว้าง รายละเอียดเยอะ แต่อิมเมจและน้ำหนักเสียงโดยเฉพาะเสียงความถี่ต่ำจะไม่ชัดเจน..ส่วนเครื่อง hi mass ที่มีน้ำหนักมาก และมีมวลสูง จะช่วยสลายพลังงานได้ดีกว่า แต่ถ้ามากไปจะทำให้เสียงอับทึบ เนื่องจากถูกซับมากเกินไป ...โทนอาร์มและหัวเข็ม ก็มีส่วนสำคัญกับบุคลิกเสียงโดยรวมด้วยเช่นเดียวกัน.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 128,251