Thorens TD 320

Thorens TD 320

Ortofon AS-212-S9 Tonearm

Sumiko Bluepoint Peal

= 63,000 thb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 86,382