Turntables

       ระหว่างเครื่องเล่นแผ่นเสียงในระบบ Non suspension / Spring suspension และ Air suspension " แบบไหนเสียงดีกว่ากัน"

 

 

      ถือเป็นคำถามโลกแตกโดยแท้จริง.....และถ้ามีผู้ใดสามารถฟันธงตอบได้ ก็ควรยกย่องให้พวกเขาเหล่านั้นไปเกิดเป็น... เทวดา... "แบบไหนเสียงดีกว่า" ไม่ควรเป็นคำถามตั้งแต่แรก สำหรับคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของ....เสียง...และ...รสนิยม ... แต่ถ้าถามว่าเสียง แบบไหน..ถูกต้องเที่ยงตรง คำถามนี้ก็ยังฟังดูมีตรรกกะ และสามารถตอบได้ในเชิงวิทยาศาตร์ แต่ผลลัพท์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ก็ไม่ได้มีความหมายในเชิงของคำว่าไพเราะเสมอไป 

     เพราะคำว่าเที่ยงตรง กับ...อารมณ์ของเพลง... มันเป็นคนละเรื่อง

..........Non suspension หรือที่เราเรียกกันว่าแท่นแข็ง จะมีความโดดเด่นในเรื่องของ Impact และ Dynamic transient.. คือแรงปะทะและความเฉียบพลันของหัวโน๊ต โดยเฉพาะเครื่องตี เครื่องเคาะ ที่จะฟังอออกได้ง่ายมาก

..........Spring suspension หรือที่เราเรียกกันว่าแท่นสปริง โดดเด่นในเรื่องของ Dynamic contrast คือความไหลลื่นต่อเนื่องของชิ้นดนตรีและอารมณ์ของเพลง หรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือ แนวเสียงหวาน ฟังสบายๆ

..........Air suspension แท่นลม โดดเด่นมากๆในเรื่องของ Blackground noise ที่สะอาด และเงียบสงบ ทำให้เห็นอิมเมจของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนมาก

     เครื่องทุกระบบ ย่อมมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไป นั่นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่า ...." บุคลิก ".... เมื่อบุคลิกของเครื่องมาแมทชิ่งกับบุคลิกของคนฟัง เราเรียกว่า...." ความชอบ"....และความชอบนี้ก็คือคำว่า..."เสียงดี "...สำหรับบุคคลนั้นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับ....ผู้รู้... กูรู... หรือผู้ชำนาญพิเศษแต่อย่างได เป็นแค่เรื่องของปัจเจกบุคคลล้วนๆ แค่เพียงให้เข้าใจและระลึกอยู่เสมอว่า...." เสียงดี "....ของคุณในวันนี้ จะไม่เหมือนเสียงดีของคุณในวัน พรุ่งนี้ หรืออีก 5 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน เพราะนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า..... " การพัฒนา และ ประสบการณ์ ".....

 

 

...........

 

     
     
     
     
Visitors: 128,898