EP.8 ....15 March 2023.... บางพูด ปทุมธานี กับ Linn LP 12 และ Goldring / Ethos

Linn LP 12

Loksan Nima  Tonearm

Goldring Ethos Phono Cartridge

ของพี่ วิบูรณ์

15 March 2023

 

 

 

 

             โดยส่วนใหญ่แล้ว คนที่เล่น Linn LP 12 ก็มักจะเลือกเล่นโทนอาร์มของ Linn .... ที่เห็นมีเป็นของยี่ห้ออื่นบ้างแต่ไมามาก ก็จะมี SME และ Pro-Ject 

        LP 12 ของพี่วิบูรณ์ตัวนี้เลือกใช้โทนอาร์มของ Roksan รุ่น Nima....Roksan ผลิตโทนอาร์มออกมาแค่ 2 รุ่นเท่านั้น คือ  Nima และ Sara

        Nima เป็นโทนอาร์มรุ่นเล็กของ Roksan

        Specification

                  Bearing..... Unipivot

                 Arm Tube ....Aluminium

                 Effective Length ....240 mm

                 Overhang ....17.5 mm

                 Distance from Record Centre ....222.5 mm

                Effective Mass.... 15.3 g Arm

                Board Thickness.... 7 - 20 mm (max.)

                Recommended Cartridge Weight.... 5 - 12 g

                Recommended Tracking Weight.... 1.5 - 3.5 g

      Nima จะมีส่วนของก้านอาร์มที่จะคล้ายๆ Linn Ittok LV 2 และเป็นโทนอาร์มอีกรุ่นหนึ่งที่นักเล่นฝั่งอังกฤษ นิยมเอามาติดกับ Linn LP 12 เห็นบางคนยัง Recommend ว่า เสียงดีกว่าโทนอาร์มของ Linn เสียด้วยซ้ำในระดับราคาเท่าๆกัน

 

 

 

 

 

                             Ethos  เป็นหัวเข็ม MC รุ่นเรือธงของ Goldring

     Specification

                           Frequency response: 20Hz - 22kHz +/-3dB

                           Channel balance: 1dB max. at 1kHz

                           Channel separation: 25dB min. at 1kHz

                          Sensitivity: 0.25mV ± 1dB @ 1kHz

                          Static compliance: 16mm/N

                          Vertical tracking angle: 20°

                          Stylus radius: Vital fine line

                         Stylus type: Non-replaceable

                        Load resistance: 100Ohm

                        Load capacitance: 100 - 1000pF

                        Internal resistance: 7 Oms

                        Cartridge weight: 8g

                        Fixing centres: 0.5in (12.7mm)

                        Playing weight: 1.5g - 2.Og (1.75g nom)

                       Price = 49,500 thb

                  

 

 

         ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของศูนย์การค้าโชว์ดีซี... ที่จอดรถสะดวก เหลือเฟือ.... บ่ายสี่โมง มีนัดพี่วิบูรณ์ ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี   ขอเส้นทาง Google Maps...บอกระยะทางถึงจุดหมาย 41 กม.ออกเดินทาง 14.40 น. เผื่อรถติดนิดหน่อย น่าจะพอดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ผ่านเมืองทองธานี จะเห็นตึกร้างหลายสิบแท่ง ทีตั้งตะหง่านมายาวนาน จนเป็นภาพคุ้นตาและเหมือนเป็นเอกลักษ์ของเมืองทองไปแล้ว

         เมืองทองธานี ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของทางแยกต่างระดับแจ้งวัฒนะ (จุดตัดระหว่างถนนแจ้งวัฒนะ กับแนวเชื่อมต่อระหว่างทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา) ในพื้นที่ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางพูด และตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2533 มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่เกือบ 4,000 ไร่ให้เป็นเหมือนเมืองย่อมๆ ที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่าง  

          แต่เนื่องจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ฟองสบู่แตกในปี 2540 อาคารที่กำลังก่อสร้างไม่เสร็จ จนต้องหยุดกลางคัน มาจนทุกวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              การฟังเพลงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์....บรรยากาศ  ทิวทัศน์,  น้ำ, ต้นไม้ , แม้นแต่เสียงนกร้อง มีส่วนกับอารมณ์ และช่วยผ่อนคลาย ....ห้องฟังของพี่ วิบูรณ์ เหมือนอยู่ในรีสอร์ท สบายหูและสบายตาดีจริงๆ

 

 

 

 

 

 

          หัวเข็มเดิม Audio- Technica AT-33 EV ซื้อจากผมไปเมื่อปีที่แล้ว = 20,000 บาท....แต่เนื่องในโอกาสที่ได้ปรีโฟโนตัวใหม่ Mcintosch MP-100  ก็เลยถือจังหวะนี้ อัพเกรดหัวเข็มให้สูงขื้นไปอีก 1 สเต็ป....เป็น Goldring ตัวท็อป Ethos = 49,000 บาท โดยรับเทรดคืนหัวเก่า จ่ายเพิ่มเพียง 39,000 

 

 

 

 

 

 

         คุณภาพของเสียงในทุกมิติ ดีขื้นค่อนข้างมาก รับรู้ได้อย่างง่ายๆ ชัดเจน ไม่ต้องมานั่งพินิจ ...มีความแม็ทชิ่งกันสูงมากระหว่าง Linn LP 12 + Roksan Nima + Goldring Ethos + Mcintosch MP-100 

     อิ่ม ชัด กว้าง รายละเอียด มีครบ....พี่วิบูรณ์ บอกว่ามีความสุขมาก

 

      ในพ.ศ นี้ ถ้าจะให้แนะนำหัวเข็มระดับไม่เกิน 50,000 บาท ผมมักจะนำเสนอ Hana ML = 40,000 บาท เพราะเป็นหัวที่ฟังง่าย มีบอดี้อิ่มใหญ่ รายละเอียดดีได้อย่างพอเพียง.... ส่วน Goldring Ethos ความอิ่มฉ่ำอาจสู้ไม่ได้ แต่รายละเอียดไปได้สุดกว่า แต่ถ้าไม่แมทชิ่งก็จะเกิดอาการบางเล็กน้อย ....ในกรณีนี้เป็นตัวชี้วัดได้อย่างค่อนข้างชัด ถึงความสำคัญของคำว่าแม็ทชิ่ง

      ชุดอื่นๆ Hana ML มักจะฟังดีกว่า แต่สำหรับชุดนี้ของพี่วิบูรณ์  ML สู้ Goldring Ethos ไม่ได้ โทนบาล๊านส์ที่เคยออกบางๆ ไม่เหลือให้ได้ยิน ....ทุ้ม กลาง แหลม มีปริมานที่พอดี รายละเอียดและเวทีเสียงกว้างขวาง ประกายเสียงอิ่มฉ่ำ ...ซึ่งอาจมาจากส่วนผสมของ Linn LP 12 ที่มีส่วนสำคัญของความแมทชิ่งในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

          17.00 น เสร็จงาน ขอลากลับ แสงยามเย็นอ่อนๆ สบายตา 

 

 

 

          เห็นขนาดต้นไม้ ก็อาจเดาได้ถึงอายุอานาม ของหมู่บ้าน 

 

 

 

                ตำบลบางพูดอยู่ในการปกครองเทศบาลนครปากเกร็ด เดิมเป็นสุขาภิบาลปกาเกร็ดที่จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 เริ่มแรก คลอบคลุม 4 ตำบล จำนวน 24 หมู่บ้านต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พย.2514 ครอบคลุมเขตการปกครอง 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 มาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “เทศบาลตำบลปากเกร็ด” ต่อมาเทศบาล ต.ปากเกร็ดได้พัฒนาขึ้นโดยลำดับจนสมควรยกฐานะเป็น “เทศบาลเมืองปากเกร็ด” จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 5 พ.ศ.2538 และมาตรา 13 วรรค หนึ่ง แห่งพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชฤษฎีการ จนปัจจุบันเทศบาลเมืองปากเกร็ด ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับจนได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนคร โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “เทศบาลนครปากเกร็ด” จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2543 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 117 ตอนที่ 10 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ขับเลนกลางมาสบายๆ เพลินๆ ....ไม่รู้สองคันซ้ายขวานี้มาจากไหน ยกมือถือมาถ่ายแทบไม่ทัน ช่างเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกดีจริงๆ... เป็นรถที่ชื่นชอบโดยส่วนตัวทั้งคู่ เท่ห์พอๆกัน... แต่ไม่เคยได้เป็นเจ้าของ 

    ประวัติรถโฟล์คเต่า Volkswagen Beetle

    ประวัติรถมัสแตง    Ford Mustang

    

 

 

 

 

             ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ ป้ายชื่อ สถานีกลางบางซื่อ เคยเป็น ไวรัล ในสื่อโซเชียลมาครั้งหนึ่ง ....ด้วยราคา 34 ล้านบาท กับตัวอักษร 34 ตัว ( ราคานี้พิเศษ แถมไม้เอกให้อีก 1 ตัว )....ทำให้เกิดดราม่ากันไปพักหนึ่ง....ซึ่งตามความรู้สึกผิวเผินของประชาชนทั่วๆไป ว่ามันต้องแพงขนาดนั้นไหม...ซึ่งจริงๆอาจต้องเป็นราคานั้นจริง หรือมีการทุจริตกันเกิดขื้น ก็ยากจะสรุป

      แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ประเด็น....ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการทุจริตคอรัปชั่นมันได้ฝังลึกลงไปในความรู้สึกของประชาชน...การคอรัปชั่นเป็นวัฒนธรรมทีอยู่คู่คนไทยเปรียบเสมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา ใครๆเขาก็ทำกัน.....ฉะนั้นความหวาดระแวง ความไม่เชื่อมั่น ทีอยู่ในความรู้สึกของผู้คนจึงเป็นเรื่องที่ตำหนิไม่ได้

            ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย ...สถานีกลางบางซื่อ หรืออีกชื่อที่เป็นทางการ   "สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ "

ก่อสร้างระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2564 ใช้งบประมาณในย่านสถานีทั้งสิ้น 34,142 ล้านบาท[2] อาคารสถานีมีความยาว 596.6 เมตร ความกว้าง 244 เมตร ความสูง 43 เมตร พื้นที่ใช้สอยในอาคารรวม 274,192 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่สถานีใต้ดิน)[2] ออกแบบภูมิสถาปัตย์โดย บริษัท ดีไซน์ คอนเซปท์ จำกัด

            ประกอบด้วย 26 ชานชาลา เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย 24 ชานชาลา และของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2 ชานชาลา

            อาคารสถานีมีทั้งหมด 7 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน ชั้นใต้ดิน 2 ชั้นฝั่งใต้เป็นสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ชั้นใต้ดินส่วนที่เหลือ 1 ชั้นเป็นลานจอดรถใต้ดิน ชั้นเหนือพื้นดินทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนบริการรถไฟ และส่วนบริการผู้โดยสาร สำหรับส่วนบริการรถไฟ ชั้นระดับดินเป็นห้องจำหน่วยตั๋วและโถงพักคอยผู้โดยสาร ชั้นที่สองให้บริการรถไฟรางหนึ่งเมตร ชั้นที่สามให้บริการรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และส่วนบริการผู้โดยสาร ประกอบด้วยชั้นระดับดินเป็นโถงต้อนรับ พื้นที่จำหน่ายบัตรโดยสารสำหรับรถไฟทางไกล และศูนย์อาหาร ชั้นลอยเป็นร้านค้า และชั้น 3 เป็นพื้นที่สำนักงาน ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟที่ใช้ทางร่วม สำนักงานบริหารโครงการรถไฟความเร็วสูง และพื้นที่รองรับแขกวีไอพี

            สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จะแตกต่างจากสถานีกรุงเทพเดิมเนื่องจากถูกออกแบบให้เป็นสถานีระบบปิด ผู้โดยสารที่ไม่มีตั๋วโดยสารรถไฟจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่ผู้โดยสารขาออกของสถานี (พื้นที่ส่วนบริการรถไฟบริเวณทิศเหนือของสถานี) ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สองข้างทางด่วน....จะบ่งบอกเทรนด์และยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ....ก่อหน้านั้นบริเวณนี้จะเห็นเป็นป้ายเด็กหนุ่ม ท็อป จิรายุส เจ้าของ Bitkub เกลื่อนไปหมด ....ไปไหนๆก็เจอ แต่ตอนนีไม่เห็นแล้ว

 

 

 

 

 

            บางคนอาจจะงง เส้นทางที่จะไป โชว์ดีซี หรือ ร้าน Turntableone  ให้ลงทางด่วนที่ ถ.พระราม 9 ไม่ใช่รัชดาภิเษก

 

 

 

                ลงทางด่วนพระราม 9 มาแล้ว ใกลๆจะมองเห็น3 อาคาร ซ้ายมือสุด อาคารว่องวาณิชย์ ตรงกลาง รพ.พระราม 9 และขวามือสุด คือ โชว์ดีซี.....จะมีสองทางแยก ถ้าเลี้ยวซ้ายไป ถ.พระราม 9 แยก อสมท. เลี้ยวขวาไปถ.เพ็ชรบุรี ตัดใหม่ให้เบี่ยงขวาเล็กน้อย แต่อยู่ 2 ช่องซ้าย ผ่านไฟแดงแรกมาก็ให้ชิดขวาทันที เพื่อรอ U-Turn ไฟแดงข้างหน้า RCA .......U-Turn หน้า RCA แล้วก็ให้ชิดซ้ายสุดเลยทันที ก็จะถึง ศูนย์การค้า โชว์ดีซี จอดรถชั้นใต้อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 128,889