Garrard 301 ของ Mr.Gilbert

Garrard 301

Clearaudio / Unify 12" Tonearm

SME 3012 R Tonearm

ของ Mr. Gilbert

 

         Garrard 301 / Clearaudio Unify 12 / SME 3012 S2 R

                       ถึงแม้นว่าในปัจจุบัน Garrard 301 ได้ถูกวางตัวให้เป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในกลุ่มสไตล์วินเทจ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามาถให้คุณภาพในเชิงออดิโอไฟล์ได้ ......ถ้าแมทชิ่งให้ได้ลงตัว กลับให้ซุ่มเสียงที่น่าทึ่งได้เหมือนกัน จากความได้เปรียบของบุคลิกของเครื่องที่ให้โทนเสียงไปทาง มีเนื้อ อิ่มหนาอยู่แล้ว แค่พยายามทำเรโซแนนซ์โดยรวมของเครื่องให้นิ่งขื้น ใส่โทนอาร์มและหัวเข็มสมัยใหม่เข้าไป ก็จะได้โทนบาล๊านส์ครบทุกย่านเสียง อาจจะสู้เครื่องสมัยใหม่ไม่ได้ในเรื่องของแบคกราวน์ที่สงัดกว่า อิมเมจของชิ้นดนตรีที่นิ่งกว่า ปลายอาจจะไปไม่สุดเท่าเครื่องไฮเอนด์...แต่เนื้อเสียงและอารมณ์เพลงไม่เป็นรองแน่นอน

               301 ตัวนี้ จุดประสงค์ ต้องการทำให้สามารถเล่นได้ทั้งในแนวทางวินเทจและออดิโอไฟล์สมัยใหม่อย่างจริงจัง ให้ได้ดีทั้งคุณภาพเสียงและสามารถตั้งโชว์เป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับซิสเต็มได้ด้วย ดีไซน์แท่นเครื่อง ได้บอดี้ขนาดค่อนข้างใหญ่ เพราะต้องการติดตั้งโทนอาร์มขนาด 12 " ทั้งสองตัว โดยอาร์มตัวหลักขวามือกำหนดให้เอาไว้เล่นแนวออดิโอไฟล์ ติดอาร์ม Clearaudio Unify 12 "...ส่วนอาร์มตัวที่ 2 ท้ายเครื่อง ใช้ SME 3012 S2 R สำหรับแนววินเทจ.....บอดี้แนวทูโทน สี Ebony อ่อนๆตัดกับโทนอาร์มและอุปกรณ์ประกอบที่เป็นอลูมิเนียม

               แนวเสียงโดยรวม อาจจะไม่ได้เนื้อเสียงที่อิ่มหนาเท่าในแนวทางวินเทจจ๋า แต่ก็ทดแทนได้ด้วยความสงัดที่ทำให้ชิ้นดนตรีไม่มั่วและฟุ้งเหมือนเก่าๆ ส่วนในแนวทางของออดิโอไฟล์ ถ้ากล้าใส่หัวเข็มเทพๆ ประมาณสามแสนบาทขื้นไปก็จะฟังได้ดีมากๆ ไม่แพ้เครื่องใหม่ในระดับใกล้ๆครึ่งล้านแน่นอน

 

 

      Garrard 301/Clearaudio Unify 12/ SME 3012 S2 R

                   ถึงแม้นว่าในปัจจุบัน Garrard 301 ได้ถูกวางตัวให้เป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในกลุ่มสไตล์วินเทจแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารให้คุณภาพในเชิงออดิโอไฟล์ได้....ถ้าแมทชิ่งให้ได้ลงตัว กลับให้ซุ่มเสียงที่น่าทึ่งได้เหมือนกัน จากความได้เปรียบของบุคลิกของเครื่องที่ให้โทนเสียงไปทาง มีเนื้อ อิ่มหนาอยู่แล้ว แค่พยายามทำเรโซแนนซ์โดยรวมของเครื่องให้นิ่งขึ้น ใส่โทนอาร์มและหัวเข็มสมัยใหม่เข้าไป ก็จะได้โทนบาล๊านส์ครบทุกย่านเสียงอาจจะสู้เครื่องสมัยใหม่ไม่ได้ในเรื่องของแบคกราวน์ที่สงัดกว่า อิมเมจของชิ้นดนตรีที่นิ่งกว่า ปลายอาจจะไปไม่สุดเท่าเครื่องไฮเอนด์...แค่เนื้อเสียงและอารมณ์เพลงไม่เป็นรองแน่นอน

                   ดีไซน์แท่นเครื่อง ได้บอดี้ขนาดค่อนข้างใหญ่ เพราะต้องการติดตั้งโทนอาร์มขนาด 12 "ทั้งสองตัว โดยอาร์มตัวหลักขวามือกำหนดให้เอาไว้เล่นแนวออดิโอไฟล์ ติดอาร์ม Clearaudio Unify 12"...ส่วนอาร์มตัวที่ 2 ท้ายเครื่องใช้ SME 3012 S2 R สำหรับแนววินเทจ....บอดี้แนวทูโทนสี Ebony อ่อนๆตัดกับโทนอาร์มและอุปกรณ์ประกอบที่เป็นอลูมิเนียม

                   แนวเสียงโดยรวม อาจจะไม่ได้เนื้อเสียงที่อิ่มหนาเท่าในแนวทางวินเทจจ๋า แต่ก็ทดแทนได้ด้วยความสงัดที่ทำให้ชิ้นดนตรีไม่มั่วและฟุ้งเหมือนเก่าๆส่วนในแนวทางของออดิโอไฟล์ ถ้ากล้าใส่หัวเข็มเทพๆ ประมาณสามแสนบาทขึ้นไปก็จะฟังได้ดีมากๆ ไม่แพ้เครื่องใหม่ในระดับใกล้ครึ่งล้านแน่นอน         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 128,251