nottingham Space 294 ของคุณเปเล่

Nottingham space 294 

Gardo Refference Sonata 2 

ของคุณเปเล่

Setup ปาจรีย์ พยัพเดช

Fine tune พิทักษ์ พยัพเดช

 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง Cartridge weight / Compliance / Tracking force

..... มีกูรูท่านหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า.... " ปลายเข็มที่กำลังวิ่งอยู่ในร่องของแผ่นเสียง ก็เปรียบเสมือนรถที่กำลังวิ่งเข้าโค้ง อยู่บนท้องถนนที่ขรุขระด้วยอัตราเร็วสูง ถ้าช่วงล่างไม่ดี อ่อนหรือแข็งเกินไป โอกาสแหกโค้งก็มีเปอร์เซ็นต์สูง " -

      -Cartridge weight  น้ำหนักรวมของหัวเข็ม มีหน่วยวัดเป็น g

      - Compliance  ความยืดหยุ่นหรือสปริงของก้านเข็ม มีหน่วย วัด cm / dyne

      -Tracking force น้ำหนักกดของปลายเข็ม ที่กระทำกับร่อง เสียง มีหน่วยวัด g

 

               .....น้ำหนักกดของปลายเข็มที่กระทำต่อร่องเสียงขณะทำการเล่น จะเป็นค่ากำหนดของหัวเข็มแต่ละรุ่น เพื่อประสิทธิภาพของปลายเข็มให้สามารถเกาะร่องและTracking สัญญาณที่บันทึกมาในร่องเสียงได้พอเหมาะและเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของหัวเข็มนั้นๆ ซึ่งแรงกดจะมากหรือน้อย ก็ขื้นอยู่กับ น้ำหนักหรือมวลของหัวเข็มและความยืดหยุ่นหรือสปริงของก้านเข็ม

      ซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์ จะเป็นดังนี้

          1. หัวเข็มมวลเบา Low mass ส่วนใหญ่แล้วหัวเข็มใน level นี้ จะมีน้ำหนักของหัวเข็ม ตั้งแต่ประมาณ 6 g ลงมา และมีความยืดหยุ่นหรือสปริง Compliance ค่อนข้างมาก ประมาณ 17-25x10-6 cm/dyn ...ค่า Tracking force อยู่ระหว่าง 1.8 g ลงมาถึง 0.4 g จะแม็ทชิ่งกับโทนอาร์มมวลเบา Low mass ส่วนใหญ่ที่ติดมากับเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นเล็กๆ ราคาไม่แพงโดยทั่วๆไป

         2. หัวเข็มมวลปานกลาง Midium mass จะมีมวลของหัวเข็ม อยู่ระหว่าง 7 - 18 g และมีค่า compliance ตั้งแต่ 10-16x10-6 cm/dyne ค่า tracking force 1.00 -2.5 g โดยประมาณ เหมาะใช้กับโทนอาร์ม Midium mass ที่ติดอยู่บนเครื่องเล่นแผ่นเสียงระดับ mid-end ถึง hi-end เป็นส่วนใหญ่

          3. หัวเข็มมวลหนัก High mass จะมีน้ำหนักหรือมวลของหัวเข็มประมาณ 25 g ขื้นไป เช่นหัวเข็มตระกูล SPU ของ Ortofon ที่มีน้ำหนักระหว่าง 30-40 g หัวเข็มประเภทนี้จะมีค่าความยืดหยุ่นต่ำ ประมาณ 5-10x10-6 cm/dyne และจะกำหนดค่า Tracking force ค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 2.5g ขื้นไป แม็ทชิ่งกับโทนอาร์ม High mass ที่ติดอยู่กับเครื่องประเภทวินเทจ เป็นส่วนใหญ่ เช่นโทนอาร์มยี่ห้อ EMT / FR 66S /Dynavector DV 501 ซึ่งโทนอาร์มพวกนี้จะมีมวลอยู่ที่ 25 g ขื้นไป ( มวลของโทนอาร์มคือความหนาแน่นและการเรโซแนนซ์ ไม่ใช่น้ำหนัก )

 

             ......ฉะนั้นจึงพอสรุปได้ว่า ตัวแปรที่จะกำหนดค่า Tracking force ที่สามารถใช้อ้างอิงได้ก็คือ ค่า ความยืดหยุ่น และ น้ำหนักของหัวเข็ม ตามความสัมพันธ์ ดังนี้ 1. ถ้าหัวเข็มยิ่งหนัก ค่าความยืดหยุ่นหรือสปริงของก้านเข้ม( Compliance )ก็ยิ่งต่ำ และน้ำหนักกดของปลายเข็ม( Tracking force ) จะยิ่งสูง 2. ตรงกันข้าม ถ้าหัวเข็มยิ่งมีน้ำหนักเบา ค่าความยืดหยุ่นของก้านเข็มจะยิ่งสูงคือมีสปริงมาก และน้ำหนักกดของปลายเข็มที่กระทำกับร่องเสียง ก็จะเบาหรือน้อยตามไปด้วย หัวเข็มกับก้านเข็มก็เหมือนรถยนต์กับช่วงล่าง ถ้าเป็นรถเก๋งขนาดเล็กก็ไม่ควรเอาแหนบรถสิบล้อมาใส่ หรือ รถสำหรับบรรทุกหนักก็ไม่ควรจะมีช่วงล่างที่อ่อนยวบยาบ... ถ้าตัวรถกับช่วงล่างเซ็ตได้ลงตัว ก็จะมีความหนึบ เกาะถนน การขับขี่ก็จะสนุก สมรรถนะก็มาเต็มที่ หัวเข็มก็เช่นกันถ้ามีความแม็ทชิ่งและการเซ็ตอัพที่สมบูรณ์แบบ คุณภาพของเสียงที่เราจะได้รับก็จะมีความไพเราะเฉกเช่นเดียวกัน https://www.turntableone.com/17376350/phono-cartridges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 128,254