MC-One Special

Van Den Hul

MC-One Special

MC 0.65 mV

=65,000 thb

 

 

A custom handbuilt moving coil cartridge; Special selected version of the MC – 10 Special with 0.65 mV/channel. The designation “Special” in this cartridge’s name indicates important improvements over its previous version: The cartridge is equipped with a thicker frontpole and an extra small magnet, both further enhancing its resolution capabilities and output voltage.

 

 Van Den Hul / MC-ONE Special

          ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา A.J. Van Den Hul นอกจากจะผลิตหัวเข็มแผ่นเสียงในแบรนด์ของตัวเองแล้ว ยังรับซ่อมและอัพเกรดหัวเข็มเกือบทุกยี่ห้อทั่วโลก ฉะนั้นการได้เห็นข้อดีข้อเสียของหัวที่หลากหลายจึงเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภันท์ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายออกไป

         จึงออกมาเป็นบรรทัดฐานหรือแนวทางการออกแบบหัวเข็มของ Van Den Hul ในมาตรฐาน 3 ประการคือ

          1. Very low tracking Force

         2. Very high channel separation

         3. To have enough output

                 1.Very low tracking force ปริมาณแรงกดของปลายเข็มที่กระทำกับร่องของแผ่นเสียงขณะกำลังหมุนมีหน่วยวัดเป็น g (กรัม) จุดประสงค์เพื่อให้การแทรคกิ้งสัญญาณในร่องของแผ่นเสียงได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

     .......ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดค่า tracking force ก็คือ

               1.1 มวลหรือน้ำหนักของหัวเข็ม ( Mass )

               1.2 ความยืดหยุ่นหรือสปริงของก้านเข็ม ( compliance )

              1.3 รูปทรงหรือลักษณะกายภาพของปลายเข็ม ( sturus shape )

       ถ้าเปรียบหัวเข็ม 1 หัว กับ รถยนต์ 1 คัน มวลของหัวเข็มก็คือน้ำหนักของตัวรถ....สปริงของก้านเข็ม คือ ระบบช่วงล่าง....ปลายเข็มก็คือลักษณะทางกายภาพของยางรถยนต์.....Tracking force จึงเปรียบเสมือนแรงดันของลมยาง ที่ต้องพอดีและเหมาะสมกับช่วงล่างและน้ำหนักของตัวรถ เพื่อสมรรถนะในการเกาะถนน ฟิลลิ่งในการขับขี่ รวมทั้งมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองพลังงานด้วย

          ข้อดีของ very low tracking force ก็คือ

          .....ลดความเครียดในการเสียดสีกันระหว่างปลายเข็มกับร่องของแผ่นเสียง ซึ่งมีผลต่อเนื่องก็คือ บุคลิกเสียงที่ผ่อนคลายเป็นอิสระ และช่วยยืดอายุของปลายเข็ม และร่องของแผ่นให้มีอัตราสึกหรอน้อยลง ยืดอายุการใช้งานที่ยืนยาวขื้น

         2. Very high channel separation

             ....การแยกช่องสัญญาณซ้ายขวา ในระบบเสียงสเตอริโอ เราไม่ควรได้ยินสัญญาณของชันแนลขวาในลำโพงตัวซ้าย และการแยกคลื่นความถี่ของประเถทชิ้นดนตรีที่เหลื่อมล้ำกัน ให้มีระดับชั้นอย่างชัดเจน ไม่เกิดการข้ามช่องสัญญาณ เสียงไวโอลีน กับ วิโอล่า ถึงจะมีความถี่บางช่วงที่ทับซ้อนกันอยู่ แต่ขนาดและฮาโมนิคก็ควรที่จะต้องแตกต่างกัน channel separation มีหน่วยวัดเป็น dB ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งดี

          3. To have enough output......มีหน่วยวัดเป็น mV ต้องมีสัญญาณเอาท์พุทใน first stage ที่เพียงพอสำหรับนำไปขยายต่อในภาคปรีโฟโน คำว่าเอาท์พุทที่เพียงพอนั้นต้องอยู่ในเงื่อนไขของความเพี้ยนที่ต่ำด้วย.......เอาท์พุทสูงแต่ความเพี้ยนต่ำเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสวนทางกัน .....นอกจากจะเป็นหัวเข็มราคาแพงๆที่ใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันมากขื้น .... โดยหลักการแล้วการที่จะได้ความเพี้ยนที่ต่ำ วิธีหนึ่งก็คือการลดปริมาณวัสดุที่ใช้ให้น้อยลง เช่นจำนวนขดลวดที่น้อยลง ขนาดของแม่เหล็กที่เล็กลง .....แต่เมื่อทุกอย่างลดลง ค่าเอาท์พุทก็จะลดลงตามไปด้วย.....เพราะฉะนั้นการที่ใส่ขดลวดน้อยๆ แม่เหล็กเล็กๆ แล้วให้ได้ค่าเอาท์พุทที่สูงแต่ราคายังสมเหตุผล จึงเป็นเรื่องของขบวนการคิด การออกแบบ การเลือกสรรค์วัสดุ ที่ต้องใช้องค์ความรู้และประสบการ์ณเป็นองค์ประกอบสำคัญ....https://www.turntableone.com/mc-one-special

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 128,889